Updated Norwegian translation (complete) (1.4.4)

<?php
$lang = array(
  'account_information' => 'Kontoinformasjon',
  'active' => 'Aktiv',
  'active_client' => 'Aktiv kunde',
  'add_client' => 'Legg til kunde',
  'add_family' => 'Legg til familie',
  'add_files' => 'Legg til filer',
  'add_invoice_tax' => 'Legg til faktura MVA',
  'add_new_row' => 'Legger til ny rad',
  'add_notes' => 'Legg til notat',
  'add_product' => 'Legg til produkt',
  'add_quote_tax' => 'Legg til Tilbud MVA',
  'address' => 'Adresse',
  'administrator' => 'Administrator',
  'after_amount' => 'Etter Beløp',
  'after_amount_space' => 'Etter mengde med nonbreaking mellomrom', 
  'all' => 'Alle',
  'amount' => 'Beløp',
  'amount_due' => 'Å betale',
  'amount_settings' => 'Beløp innstillinger',
  'any_family' => 'Enhver familie',
  'apply_after_item_tax' => 'Påfør etter MVA',
  'apply_before_item_tax' => 'Påfør før MVA',
  'approve' => 'Godkjenne',
  'approve_this_quote' => 'Godkjenn dette tilbudet',
  'approved' => 'Godkjent',
  'attachments' => 'Vedlegg',
  'automatic_email_on_recur' => 'Automatisk send gjentakende fakturaer på e-post',
  'balance' => 'Saldo',
  'base_invoice' => 'Faktura Utgangspunkt',
  'bcc' => 'BLINDKOPI',
  'bcc_mails_to_admin' => 'Sende alle e-poster som Blindkopi til administratorkontoen',
  'bcc_mails_to_admin_hint' => 'Administratorkontoen er kontoen som ble opprettet da du installerte InvoicePlane.',
  'before_amount' => 'Beløp Før',
  'bill_to' => 'Fakture Til',
  'body' => 'Kroppen',
  'change_client' => 'Endre kunde',
  'calculate_discounts' => 'Beregn rabatter',
  'calendar_month' => 'Måned',
  'calendar_week' => 'Uke',
  'cancel' => 'Avbryt',
  'canceled' => 'Avbrutt',
  'cannot_connect_database_server' => 'Klarer ikke å koble opp mot database',
  'cannot_select_specified_database' => 'Klarer ikke å velge valgt database',
  'can_be_changed' => 'Kan endres',
  'cc' => 'CC',
  'change_password' => 'Bytt Passord',
  'checking_for_news' => 'Sjekker for nyheter...',
  'checking_for_updates' => 'Ser etter oppdateringer...',
  'city' => 'By',
  'cldr' => 'no',
  'client' => 'Kunde',
  'client_access' => 'Kunde Tilgang',
  'client_already_exists' => 'Kunden finnes allerede!',
  'client_form' => 'Kundeskjema',
  'client_name' => 'Kundenavn',
  'clients' => 'Kunder',
  'close' => 'Lukke',
  'closed' => 'Lukket',
  'column' => 'Kolonne',
  'company' => 'Bedrift',
  'confirm' => 'Bekreft',
  'confirm_deletion' => 'Bekreft sletting',
  'contact_information' => 'Kontaktinformasjon',
  'continue' => 'Gå videre',
  'copy_invoice' => 'Kopier Faktura',
  'copy_quote' => 'Kopier tilbud',
  'country' => 'Land',
  'create_credit_invoice' => 'Opprette kreditnota',
  'create_credit_invoice_alert' => 'Å Opprette en kreditnota vil gjøre gjeldende faktura <em>skrivebeskyttet</em> som betyr du kan ikke redigere fakturaen lenger. Kreditnotaen inneholder status med alle elementer, men med negativt beløp og saldoer.',
  'create_invoice' => 'Ny faktura',
  'create_product' => 'Lag produkt',
  'create_quote' => 'Nytt tilbud',
  'create_recurring' => 'Opprett Gjentakende',
  'created' => 'Laget',
  'credit_invoice' => 'Kreditnota',
  'credit_invoice_date' => 'Fakturadatoen',
  'credit_invoice_details' => 'Kreditnota detaljer',
  'credit_invoice_for_invoice' => 'Kreditnotaen for faktura',
  'cron_key' => 'CRON Nøkkel',
  'currency_symbol' => 'Valutasymbol',
  'currency_symbol_placement' => 'Valutasymbol plassering',
  'current_day' => 'Dagens',
  'current_month' => 'Gjeldende måned',
  'current_version' => 'Gjeldende versjon',
  'current_year' => 'Inneværende år',
  'custom_field_form' => 'Egendefinert felt skjema',
  'custom_fields' => 'Egendefinerte Felt',
  'custom_title' => 'Egendefinert tittel',
  'dashboard' => 'Kontrollpanel',
  'database' => 'Databasen',
  'database_properly_configured' => 'Databasen er satt opp riktig',
  'date' => 'Dato',
  'date_applied' => 'Dato Anvendt',
  'date_format' => 'Dato Format',
  'days' => 'Dager',
  'decimal_point' => 'Desimaltegn',
  'default_country' => 'Standardland',
  'default_email_template' => 'Standard e-post mal',
  'default_invoice_group' => 'Standard Faktura Gruppe',
  'default_invoice_tax_rate' => 'Standard Faktura MVA sats',
  'default_invoice_tax_rate_placement' => 'Standard Faktura MVA sats Plassering',
  'default_item_tax_rate' => 'Standard Vare MVA sats',
  'default_list_limit' => 'Antall elementer i lister',
  'default_notes' => 'Standard notater',
  'default_payment_method' => 'Standard betalingsmåte',
  'default_pdf_template' => 'Standard PDF Mal',
  'default_public_template' => 'Standard Web Mal',
  'default_quote_group' => 'Standard Tilbud Gruppe',
  'default_terms' => 'Standard Vilkår',
  'delete' => 'Slette',
  'delete_client' => 'Slette Kunde',
  'delete_attachment_warning' => 'Er du sikker på at du vil slette dette vedlegget?',
  'delete_client_warning' => ' Sletter du denne kunden sletter du også alle fakturaer, kvitteringer og betalinger som har blitt gjennomført av kunden. Er du sikker på at du vil slette kunden?',
  'delete_invoice' => 'Slette Faktura',
  'delete_invoice_warning' => 'Sletter du denne fakturaen vil du ikke kunne finne den igjen senere. Er du sikker på at du vil slette fakturaen permanent?',
  'delete_quote' => 'Slette tilbud',
  'delete_quote_warning' => 'Sletter du denne fakturaen vil du ikke kunne finne den igjen senere. Er du sikker på at du vil slette fakturaen permanent?',
  'delete_record_warning' => 'Er du sikker på at du vil slette denne posten?',
  'description' => 'Beskrivelse',
  'details' => 'Detaljer',
  'disable_quickactions' => 'Slå av Hurtighandlinger',
  'disable_sidebar' => 'Deaktivere sidepanelet',
  'discount' => 'Rabatt',
  'documentation' => 'Dokumentasjon',
  'download' => 'Last Ned',
  'download_pdf' => 'Last Ned PDF',
  'draft' => 'Utkast',
  'drop_files_here' => 'Slipp filer her!',
  'due_date' => 'Forfallsdato',
  'edit' => 'Rediger',
  'email' => 'E-post',
  'email_address' => 'E-postadresse',
  'email_invoice' => 'Sende Faktura med e-post',
  'email_not_configured' => 'Før du kan sende e-post må du konfigurere email instillingene i systeminnstillinger.',
  'email_pdf_attachment' => 'Send tilbud/faktura på e-post?',
  'email_quote' => 'Sende tilbud via e-post',
  'email_send_method' => 'E-post sendingsmåte',
  'email_send_method_phpmail' => 'PHP Mail',
  'email_send_method_sendmail' => 'Sendmail',
  'email_send_method_smtp' => 'SMTP',
  'email_successfully_sent' => 'E-post sendt',
  'email_template' => 'E-post Mal',
  'email_template_already_exists' => 'E-post mal finnes allerede!',
  'email_template_form' => 'E-post Malskjema',
  'email_template_overdue' => 'Forfalt E-post Mal',
  'email_template_paid' => 'Betalt E-post Mal',
  'email_template_tags' => 'E-post skjema Tagger',
  'email_template_tags_instructions' => 'Først velger du et tekstfelt og deretter en mal nedenfor for å sette inn koden i feltet.',
  'email_templates' => 'E-post Maler',
  'end_date' => 'Sluttdato',
  'enter_payment' => 'Registrer Betaling',
  'errors' => 'Feil',
  'error_dublicate_file' => 'Feil: Dupliserte navn, endre det!',
  'every' => 'Hver',
  'example' => 'Eksempel',
  'expired' => 'Utgått',
  'expires' => 'Utgår',
  'extra_information' => 'Tilleggsinformasjon',
  'failure' => 'Feil',
  'families' => 'Familier',
  'family' => 'Familie',
  'family_already_exists' => 'Familie finnes allerede!',
  'family_name' => 'Familie navn',
  'fax' => 'Faks',
  'fax_abbr' => 'Fax',
  'fax_number' => 'Fax Nummer',
  'filter_clients' => 'Filtrer Kunder',
  'filter_invoices' => 'Filtrer Fakturaer',
  'filter_payments' => 'Filtrer Betalinger',
  'filter_quotes' => 'Filtrer Tilbud',
  'first' => 'Første',
  'first_day_of_week' => 'Første dag i uken',
  'footer' => 'Bunntekst',
  'forgot_your_password' => 'Jeg har glemt passordet mitt',
  'from_date' => 'Fra Dato',
  'from_email' => 'Fra E-post',
  'from_name' => 'Fra Navn',
  'general' => 'Generelt',
  'generate' => 'Generere',
  'guest_account_denied' => 'Denne kontoen er ikke konfigurert. Vennligst ta kontakt med systemansvarlig.',
  'guest_read_only' => 'Gjest (Skrivebeskyttet)',
  'guest_url' => 'Gjest URL',
  'hostname' => 'Vertsnavn',
  'id' => 'ID',
  'identifier_format' => 'Identifikator formatering',
  'identifier_format_template_tags' => 'Identifikator-format malkoder',
  'identifier_format_template_tags_instructions' => 'Først Velg tekstfeltet "Identifikator formatering", deretter en mal koden nedenfor for å sette inn koden i feltet.',
  'import' => 'Importer',
  'import_data' => 'Importer Data',
  'import_from_csv' => 'Importer fra CSV',
  'inactive' => 'Inaktiv',
  'interface' => 'Grensesnitt',
  'invoice' => 'Faktura',
  'invoice_aging' => 'Faktura Aldring',
  'invoice_aging_16_30' => '16 - 30 Dager',
  'invoice_aging_1_15' => '1 - 15 Dager',
  'invoice_aging_above_30' => 'Eldre en 30 Dager',
  'invoice_archive' => 'Fakturaarkiv',
  'invoice_count' => 'Faktura Teller',
  'invoice_date' => 'Faktura Dato',
  'invoice_deletion_forbidden' => 'Slette fakturaer er forbudt. Kontakt systemansvarlig eller se dokumentasjonen.',
  'invoice_group' => 'Faktura Gruppe',
  'invoice_group_form' => 'Faktura Gruppe Mal',
  'invoice_groups' => 'Faktura Grupper',
  'invoice_items' => 'Faktura Varer',
  'invoice_logo' => 'Faktura Logo',
  'invoice_overview' => 'Faktura Oversikt',
  'invoice_overview_period' => 'Oversikt fakturaperioden',
  'invoice_password' => 'PDF passord (valgfritt)',
  'invoice_pre_password' => 'Faktura standard PDF passord (valgfritt)',
  'invoice_tax' => 'Faktura MVA',
  'invoice_tax_rate' => 'Faktura MVA sats',
  'invoice_template' => 'Faktura Mal',
  'invoice_terms' => 'Faktura Vilkår',
  'invoiced' => 'Fakturert',
  'invoiceplane_news' => 'InvoicePlane Nyheter',
  'invoices' => 'Fakturaer',
  'invoices_due_after' => 'Faktura forfaller etter (Dager)',
  'is_not_writable' => 'er ikke skrivbar',
  'is_writable' => 'er skrivbar',
  'item' => 'Vare',
  'item_discount' => 'Varerabatt',
  'item_lookup_form' => 'Vare katalog Skjema',
  'item_lookups' => 'Produkt Katalog',
  'item_name' => 'Vare Navn',
  'item_tax' => '+ mva. av kr ',
  'item_tax_rate' => 'Vare MVA sats',
  'label' => 'Etikett',
  'language' => 'Språk',
  'last' => 'Siste',
  'last_month' => 'Siste Måned',
  'last_quarter' => 'Siste kvartal',
  'last_year' => 'Siste År',
  'left_pad' => 'Venstre Pad',
  'loading_error' => 'Det ser ut som programmet er låst på grunn av en feil.',
  'loading_error_help' => 'Få hjelp',
  'login' => 'Logg inn',
  'login_logo' => 'Innloggingslogo',
  'loginalert_credentials_incorrect' => 'E-post eller passord feil.',
  'loginalert_no_password' => 'Skriv inn et passord.',
  'loginalert_user_inactive' => 'Denne brukeren er merket som inaktiv. Kontakt systemansvarlig.',
  'loginalert_user_not_found' => 'Det er ingen konto registrert til denne e-postadressen.',
  'logout' => 'Logg ut',
  'mark_invoices_sent_pdf' => 'Markere fakturaer som sent når PDF er generert',
  'mark_quotes_sent_pdf' => 'Marker tilbud som sent når PDF er generert',
  'max_quantity' => 'Maksimalt antall',
  'menu' => 'Meny',
  'merchant_account' => 'Salgskonto',
  'merchant_currency_code' => 'Valutakode',
  'merchant_driver' => 'Nettbetaling løsning',
  'merchant_enable' => 'Aktiver Nettbetaling',
  'merchant_payment_cancel' => 'Din betaling ble avsluttet',
  'merchant_payment_fail' => 'Beklager men vi hadde et problem med å behandle betalingen..',
  'merchant_payment_success' => 'Betaling Fullført',
  'merchant_signature' => 'Signatur',
  'merchant_test_mode' => 'Prøvemodus',
  'min_quantity' => 'Minimum antall',
  'mobile' => 'Mobil',
  'mobile_number' => 'Mobilnummer',
  'monday' => 'Mandag',  
  'monospaced_font_for_amounts' => 'Bruke en Monospace skrifttype for beløp',
  'month' => 'Måned',
  'month_prefix' => 'Månedsprefiks',
  'name' => 'Navn',
  'new' => 'Ny',
  'new_password' => 'Nytt Passord',
  'new_product' => 'Nytt produkt',
  'next' => 'Neste',
  'next_date' => 'Neste Dato',
  'next_id' => 'Neste ID',
  'no' => 'Nei',
  'no_overdue_invoices' => 'Ingen forfalte fakturaer',
  'no_quotes_requiring_approval' => 'Det er ingen tilbud som krever godkjenning.',
  'no_updates_available' => 'Ingen oppdatering tilgjengelig.',
  'none' => 'Ingen',
  'note' => 'Notis',
  'notes' => 'Noter',
  'online_payment_method' => 'Elektronisk Betalingsmåte',
  'open' => 'Åpne',
  'open_invoices' => 'Åpne Fakturaer',
  'open_quotes' => 'Åpne tilbud',
  'optional' => 'Valgfritt',
  'options' => 'Alternativer',
  'overdue' => 'Forfalt',
  'overdue_invoices' => 'Forfalte Fakturaer',
  'page' => 'Side',
  'paid' => 'Betalt',
  'password' => 'Passord',
  'password_changed' => 'Passord endret',
  'password_reset' => 'Passord tilbakestilt',
  'password_reset_email' => 'Du har bedt om et nytt passord for din installasjon av InvoicePlane. Klikk følgende kobling for å tilbakestille passordet:',
  'password_reset_info' => 'Du vil få en e-post med en link til å tilbakestille passordet.',
  'pay_now' => 'Betale Nå',
  'payment' => 'Betaling',
  'payment_cannot_exceed_balance' => 'Betalingsbeløpet kan ikke overstige fakturabalanse.',
  'payment_date' => 'Betalingsdato',
  'payment_form' => 'Betalingsmal',
  'payment_history' => 'Betalingshistorikk',
  'payment_method' => 'Betalingsmåte',
  'payment_method_already_exists' => 'Betalingsmåten finnes allerede!',
  'payment_method_form' => 'Betalingsmåte skjema',
  'payment_methods' => 'Betalingsmåter',
  'payments' => 'Betalinger',
  'per_item' => 'per vare',
  'pdf' => 'PDF',
  'pdf_invoice_footer' => 'PDF bunntekst',
  'pdf_invoice_footer_hint' => 'Du kan angi HTML her som vises på bunnen av din PDF-fakturaer.',
  'pdf_template' => 'PDF-mal',
  'pdf_template_overdue' => 'Forfalt PDF Mal',
  'pdf_template_paid' => 'Betalt PDF Mal',
  'period' => 'Periode',
  'personal_information' => 'Personlig Informasjon',
  'phone' => 'Telefon',
  'phone_abbr' => 'Tlf',
  'phone_number' => 'Telefon nummer',
  'php_timezone_fail' => 'Det er ingen tidssone konfigurert. Kontroller date.timezone i php-konfigurasjonen. Ellers vil <strong>%s</strong> bli valgt.',
  'php_timezone_success' => 'En gyldig tidssone er konfigurert.',
  'php_version_fail' => 'PHP versjon %s er installert, men InvoicePlane krever PHP versjon %s eller høyere',
  'php_version_success' => 'PHP synes å oppfylle installasjon kravet',
  'please_enable_js' => 'Aktiver Javascript å bruke InvoicePlane',
  'prefix' => 'Prefiks',
  'prev' => 'Forrige',
  'preview' => 'Forhåndsvisning',
  'price' => 'Pris',
  'product' => 'Produkt',
  'product_description' => 'Produktbeskrivelse',
  'product_families' => 'Produktfamilier',
  'product_name' => 'Produktnavn',
  'product_price' => 'Pris',
  'product_sku' => 'Vare nr',
  'products' => 'Produkter',
  'products_form' => 'Skjema',
  'provider_name' => 'Leverandørnavn',
  'purchase_price' => 'Kostpris',
  'Q1' => '1. kvartal',
  'Q2' => '2. kvartal',
  'Q3' => '3. kvartal',
  'Q4' => '4. kvartal',
  'qty' => 'Antall',
  'quantity' => 'Antall',
  'quarter' => 'Kvarter',
  'quick_actions' => 'Hurtigvalg',
  'quote' => 'Tilbud',
  'quote_approved' => 'Dette tilbudet er godkjent',
  'quote_date' => 'Tilbud Dato',
  'quote_group' => 'Tilbud Gruppe',
  'quote_overview' => 'Tilbudsoversikt',
  'quote_overview_period' => 'Oversikt tilbudsperioden',
  'quote_password' => 'Tilbud PDF passord (valgfritt)',
  'quote_pre_password' => 'Tilbud standard PDF passord (valgfritt)',
  'quote_rejected' => 'Dette tilbudet har blitt avvist',
  'quote_status_email_body' => 'Kunde-%1$s har %2$s tilbud %3$s. '. "\n\n" . 'Link til tilbud: %4$s',
  'quote_status_email_subject' => 'Kunden %1$s %2$s tilbud %3$s',
  'quote_tax' => 'Tilbud MVA',
  'quote_template' => 'Tilbud Mal',
  'quote_to_invoice' => 'Tilbud til Faktura',
  'quotes' => 'Tilbud',
  'quotes_expire_after' => 'Tilbudet utløper etter (Dager)',
  'quotes_requiring_approval' => 'Tilbud som krever godkjenning',
  'read_only' => 'Skrivebeskyttet',
  'recent_clients' => 'Siste Kunder',
  'recent_invoices' => 'Siste Fakturaer',
  'recent_payments' => 'Siste Betalinger',
  'recent_quotes' => 'Siste tilbud',
  'record_successfully_created' => 'Regnskap opprettet',
  'record_successfully_deleted' => 'Regnskap slettet',
  'record_successfully_updated' => 'Regnskap oppdatert',
  'recurring' => 'Gjentakende',
  'recurring_invoices' => 'Gjentakende Fakturaer',
  'reject' => 'Avvis',
  'reject_this_quote' => 'Avvis dette tilbudet',
  'rejected' => 'Avvist',
  'remove' => 'Fjerne',
  'remove_logo' => 'Fjern Logo',
  'report_options' => 'Rapportmuligheter',
  'reports' => 'Rapporter',
  'reset_password' => 'Tilbakestill passord',
  'run_report' => 'Kjør Rapport',
  'search_product' => 'Søk i produkter',
  'sales' => 'Salg',
  'sales_by_client' => 'Salg av Kunden',
  'sales_by_date' => 'Salg etter dato',
  'sales_with_tax' => 'Salg med MVA',
  'save' => 'Lagre',
  'save_item_as_lookup' => 'Lagre produkt i katalog',
  'select_family' => 'Velg familie',
  'select_payment_method' => 'Velg betalingsmetode',
  'send' => 'Send',
  'send_email' => 'Send e-post',
  'sent' => 'Sendt',
  'set_new_password' => 'Angi et nytt passord',
  'settings' => 'Innstillinger',
  'settings_successfully_saved' => 'Instillinger Lagret',
  'setup_choose_language' => 'Velg Språk',
  'setup_choose_language_message' => 'Velg språk for å forsette med innstallering',
  'setup_complete' => 'Installering Fullført',
  'setup_complete_message' => 'InvoicePlane er installert. Du kan nå logge inn.',
  'setup_complete_secure_setup' => 'Hvis du vil sikre ditt nettsted; sett inn denne koden rett etter <code>RewriteEngine on</code> i .htaccess-filen og erstatt ditt_domene.no:',
  'setup_complete_support_note' => 'Hvis du får problemer eller trenger hjelp; ta en titt på <a href="https://wiki.invoiceplane.com"> offisielle wiki</a> eller <a href="https://community.invoiceplane.com/"> forumet</a>.',
  'setup_create_user' => 'Lag ny bruker',
  'setup_create_user_message' => 'Dette er informasjonen du trenger for å logge inn i InvoicePlane.',
  'setup_database_configured_message' => 'Databasen er satt opp.',
  'setup_database_details' => 'Database Detaljer',
  'setup_database_message' => 'Oppgi følgenden informasjon for å koble til databasen.',
  'setup_db_database_info' => 'Navnet på databasen du opprettet for InvoicePlane.',
  'setup_db_hostname_info' => 'Vertsnavnet for databasen.',
  'setup_db_password_info' => 'Passord knyttet til databasen.',
  'setup_db_username_info' => 'Brukernavn knyttet til databasen.',
  'setup_install_tables' => 'Installer Tabeller',
  'setup_other_contact' => 'Annen Kontakt',
  'setup_prerequisites' => 'Forutsetninger',
  'setup_prerequisites_message' => 'Velkommen til InvoicePlane! Eventuelle problemer nedenfor må løses før installasjonen kan fortsette.',
  'setup_tables_errors' => 'Feilene nedenfor må løses før installasjonen kan fortsette.',
  'setup_tables_success' => 'Databasetabeller ble installert.',
  'setup_upgrade_message' => 'Feilene nedenfor må løses før installasjonen kan fortsette.',
  'setup_upgrade_success' => 'Databasetabeller ble vellykket oppgradert.',
  'setup_upgrade_tables' => 'Oppgrader Tabeller',
  'setup_user_address_info' => 'Adresseinformasjon nedenfor vil vises på fakturaene.',
  'setup_user_contact_info' => 'Denne kontaktinformasjon kan også vises på fakturaene.',
  'setup_user_email_info' => 'Din e-postadresse brukes til å logge inn i InvoicePlane.',
  'setup_user_name_info' => 'Enten firmanavn eller ditt fornavn og etternavn.',
  'setup_user_password_info' => 'Husk å bruke et sterkt passord. En kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler anbefales. Minimumslengde: 8 tegn',
  'setup_user_password_verify_info' => 'Bekreft passordet ved å gi det samme passordet på nytt.',
  'setup_v120_alert' => '<b>OBS!</b> <br/> Det er svært viktig at du leser <a href="https://go.invoiceplane.com/v120update" target="_blank"> dette oppdateringsvarselet</a> om noen vesentlige endringer av programmet InvoicePlane.',
  'set_to_read_only' => 'Set fakturaen til skrivebeskyttet',
  'six_months' => 'Seks Måneder',
  'smtp_password' => 'SMTP Passord',
  'smtp_port' => 'SMTP-Port',
  'smtp_requires_authentication' => 'Krever Godkjenning',
  'smtp_security' => 'Sikkerhet',
  'smtp_server_address' => 'SMTP Server Addresse',
  'smtp_ssl' => 'SSL',
  'smtp_tls' => 'TLS',
  'smtp_username' => 'SMTP Brukernavn',
  'sql_file' => 'SQL Fil',
  'start_date' => 'Start Dato',
  'state' => 'Fylke',
  'status' => 'Status',
  'stop' => 'stopp',
  'street_address' => 'Gateaddresse',
  'street_address_2' => 'Gateaddresse 2',
  'subject' => 'Emne',
  'submenu' => 'Undermeny',
  'submit' => 'Send inn',
  'subtotal' => 'Nettobeløp',
  'success' => 'Suksess',
  'sunday' => 'Søndag',
  'system_settings' => 'Systeminnstillinger',
  'table' => 'Tabell',
  'tax' => 'MVA',
  'tax_code' => 'MVA koden',
  'tax_code_short' => 'MVA kode',
  'tax_information' => 'MVA informasjon',
  'tax_rate' => 'MVA sats',
  'tax_rate_decimal_places' => 'MVA sats desimaler',
  'tax_rate_form' => 'MVA sats skjema',
  'tax_rate_name' => 'MVA sats Navn',
  'tax_rate_percent' => 'MVA sats Prosent',
  'tax_rate_placement' => 'MVA sats Plassering',
  'tax_rates' => 'MVA satser',
  'taxes' => 'MVA',
  'terms' => 'Vilkår',
  'this_month' => 'Denne Måneden',
  'this_quarter' => 'Dette kvartalet',
  'this_year' => 'Dette Året',
  'thousands_separator' => 'Tusenskilletegn',
  'title' => 'Tittel',
  'to_date' => 'Til Dato',
  'to_email' => 'Til Email',
  'total' => 'Totalt',
  'total_balance' => 'Samlet saldo',
  'total_billed' => 'Total fakturert',
  'total_paid' => 'Totalt innbetalt',
  'try_again' => 'Prøv Igjen',
  'type' => 'Type',
  'unknown' => 'Ukjent',
  'updatecheck' => 'Se etter oppdatering',
  'updatecheck_failed' => 'Kunne ikke se etter oppdatering. Kontroller nett-tilkoblingen.',
  'updates' => 'Oppdateringer',
  'updates_available' => 'Oppdatering tilgjengelig!',
  'user' => 'Bruker',
  'user_accounts' => 'Brukerkontoer',
  'user_form' => 'Bruker Skjema',
  'user_type' => 'Bruker Type',
  'username' => 'Brukernavn',
  'users' => 'Brukere',
  'values_with_taxes' => 'Verdier med MVA',
  'vat_id' => 'MVA-ID',
  'vat_id_short' => 'MVA',
  'verify_password' => 'Bekreft passord',
  'version_history' => 'Historikk Versjon',
  'view' => 'Vis',
  'view_all' => 'Se Alle',
  'view_client' => 'Vis Kunde',
  'view_clients' => 'Vis Kunder',
  'view_invoices' => 'Vis Fakturaer',
  'view_payments' => 'Vis Betalinger',
  'view_products' => 'Vis produkter',
  'view_quotes' => 'Vis tilbud',
  'view_recurring_invoices' => 'Vis Gjentakende Fakturaer',
  'viewed' => 'Sett',
  'warning' => 'Advarsel',
  'web' => 'Web',
  'web_address' => 'Web-Addresse',
  'welcome' => 'Velkommen',
  'year' => 'År',
  'year_prefix' => 'År Prefiks',
  'years' => 'År',
  'yes' => 'Ja',
  'zip_code' => 'Postnummer',

  //Time Management
  'tasks' => 'Oppgaver',
  'project' => 'Prosjekt',
  'projects' => 'Prosjekter',
  'projects_form' => 'Prosjekter',
  'create_task' => 'Opprett oppgave',
  'show_tasks' => 'Vis aktiviteter',
  'project_name' => 'Prosjektnavn',
  'task_name' => 'Aktivitetsnavn', 
  'task_description' => 'Oppgavebeskrivelse', 
  'task_price' => 'Oppgave pris', 
  'tasks_form' => 'Aktivitetsskjema', 
  'new_task' => 'Ny oppgave', 
  'select_project' => 'Velg prosjekt',
  'task_finish_date' => 'Sluttdatoen',
  'no_client' => 'Ingen kunde', 
  'not_started' => 'Ikke startet', 
  'in_progress' => 'Pågående', 
  'complete' => 'Ferdig', 
  'invoiced' => 'Fakturert', 
);

I’m pretty sure it would have been better to share the file somewhere (because of the html-formatting).
To who and how?

We have an official translation repository where all translations are handled: http://translations.invoiceplane.com/

Thank you @Kovah ! I hav now added my translations there as well. You are doing an impressive job, by the way! :smile: